به افتخار آقای سرایدار

یکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت 14:54

آقا آیت سرایدار ساختمان است  و آنطور که من شنیده ام 15 سال است  که همینجا ست و میدانم که این آدم تا ساعت 8 که می آید و زنگ همه واحد ها را میزند که کیسه های کوچک و بزرگ زباله ها را ببرد چند جای دیگر هم کار میکند از دستهایش معلوم است که احتمالا با گچ یا سیمان هم سروکار دارد ... من دیشب که خسته بودم و بیحوصله منتظر بودم ساعت 8 بشود و آقا آیت بیاید دم در زنگ را بزند و مثل همیشه  کامل و درست حسابی احوالپرسی کند و درست مثل همیشه خوشرو باشد و من از دیدن ای نوع خاص از خلق و خوی آدمیزادی حوصله بگیرم.خلق خویی که مجابت کند با هر بالا پایین و خستگی که در طول روز داشته ای در برابر شغلت و انسانهایی که به آنها تعهدی داری ذره ایی کم نگذاری که هیچ، اندکی هم اکسیرتوجه  چاشنی اش کن باشد که معجزه کند...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.